Jak przyjąć
islam?

Aby stać się muzułmańskim, nie istnieją żadne szczególne rytuały religijne lub celnego, które trzeba wykonać, nie w konkretnych obszarach, ani przed ludźmi.

Przekonań o muzułmańskich

A muslim ma wiarę w Boga (Bóg), Aniołów, Książki Boga poslancom Boga, Ostatni dzień (Dzień Sądu) oraz Qadaa i Qadar.

po
świadectwo

Po wymówieniu zaświadczeń wykonuje się kąpiel rytualną (ghusl) i wykonaniu modlitwy składającej się z dwóch rakatów, które należą do zachowań wynikających z tradycji Proroka.

Islamska Przykazań

Islamska Przykazań
 
Islam ma formę dobrze dziać społeczeństwa, w którym osoby wykazują wzajemną miłość i miłosierdzie i przykładem Sunnah w Poslanca Boga, zamawiając je do robienia pewnych rzeczy...

Bracie i siostro!

Worship of Allah
 
Kulty w islamie są obowiązkiem każdego muzułmanina i muzułmanki – dotyczą osób cechujących się pełnoletnością i o zdrowym rozumie.