Co wykonuje się po wymówieniu dwóch zaświadczeń?

Po wymówieniu zaświadczeń wykonuje się kąpiel rytualną (ghusl) i wykonaniu modlitwy składającej się z dwóch rakatów, które należą do zachowań wynikających z tradycji Proroka (s). Świadczy za tym hadis w relacji Thumama al-Hanafiego, który był w niewoli u Proroka (s) : "Prorok odwiedził go pewnego dnia i spytał, co myśli o swej przyszłości. Thumama odpowiedział: Jeśli mnie zabijesz, to zabijesz kogoś, kogo inni pomszczą, a jeśli uwolnisz mnie wspaniałomyślnie, to uwolnisz człowieka, który będzie ci wdzięczny, a jeśli zażądasz majątku, to dostaniesz z niego tyle, ile zapragniesz. Towarzysze radzili, że nie ma sensu zabijać Thumamy. Dlatego pewnego dnia Prorok postanowił uwolnić go, a po tym Thumama przyjął islam i został wysłany do Abu Talhy, aby tam wykąpał się i pomodlił dwa rakaty, co też uczynił. Prorok powiedział: „Islam waszego brata jest teraz lepszy.”(Ibn Chuzajma, hadis nr.253)

 • Pełny opis kąpieli rytualnej
 • Łudu (ablucja rytualna)
 • Obowiązek odprawiania modlitwy

Pełny opis kąpieli rytualnej

 • wyrażenie w duszy intencji wykonania kąpieli, aby pozbyć się skalania (hadas). Za koniecznością wyrażenia intencji przemawia hadis: „Każdy czyn związany jest z intencją i każdemu będzie odpłacone ze względu na jego intencję…” (Sunen al- Buchari, hadis nr.1)
 • wypowiedzenie ‘bismillah [w imię Allaha (Subhaanahu wa ta´ala)], a następnie obmycie rąk i intymności.
 • wykonanie ablucji (łudu), jak do modlitwy.
 • polanie trzy razy na głowę wody i pocieranie dłońmi aż do nasady włosów, aby woda dotarła wszędzie.
 • polewanie wody na pozostałą część ciała, zaczynając od strony prawej przechodząc na lewą. Należy tak polewać wodę i poruszać dłońmi po niej, aby woda dotarła do wszystkich miejsc na ciele, na koniec myje się nogi.

  Świadczy za takim wykonaniem kąpieli hadis przekazany przez Aiszę (d): „Prorok, gdy wykonywał kąpiel (ghusl min al-dżanaba), zaczynał od umycia rąk, później polewał wodę prawą ręką na lewą część ciała, mył intymność i wykonywał ablucję (łudu) jak do modlitwy. Wcierał palcami dłoni wodę, aż do podstawy włosów, a kiedy poczuł, że są wilgotne, polewał trzy razy głowę, a potem resztę ciała. Na końcu mył nogi.” (Sahih Muslim, hadis nr.316)

Kąpiel rytualna jest obowiązkowa w następujących wypadkach

 • wypływ nasienia spowodowany jednym z trzech czynników: spazmy nocne, stosunek seksualny, forma zbliżona do stosunku.
 • ustanie krwawienia miesiączkowego.
 • zakończeniu okresu połogu.

Łudu (ablucja rytualna)

Zanim przystąpi się do modlitwy konieczne jest wykonanie ablucji. Prorok (s) powiedział: „Modlitwa bez oczyszczenia nie jest przyjęta [przez Boga], ani datek z rzeczy przywłaszczonych też nie jest przyjęty.”(Sahih Muslim, hadis nr. 224)

Allah mówi : (O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie - aż do kostek.)(Kur’an 5:6)

Sposób, w jaki wykonuje się ablucję (łudu)

Himran służacy Uthaman ibn Affan (d) powiedział: „Widziałem Uthmana, który wykonał łudu w następujący sposób: trzy razy umył dłonie. Wypłukał usta i nos. Umył twarz trzy razy. Trzy razy umył ręce do łokci, najpierw lewą, potem prawą. Potarł po głowie wilgotnymi dłońmi. Umył trzy razy stopy, najpierw prawą, potem lewą. Po zakończeniu łudu powiedział: widziałem jak Prorok wykonywał łudu w taki sposób, w jaki go wykonałem. Powiedział, że kto wykona w ten sposób łudu i pomodli się dwa rakaty, podczas których jest skupiony, temu przebaczone będą przeszłe grzechy.” (Sahih al-Buchari, hadis nr.1832)

 • wyraź w sercu intencję wykonania ablucji, która usunie skalanie, świadczy za tym hadis:„Czyny są związane z intencjami, każdemu należy się to, do czego miał intencję…”(Sahih al-Buchari, hadis nr.1)
 • w momencie rozpoczęcia ablucji powiedz: bismillah”, bo Prorok (s) powiedział: „Nie wykonał modlitwy, kto nie miał łudu, a łudu nie było ważne, jeśli nie zostało poprzedzone wspomnieniem Boga.” (al-Mustadrak, hadis nr.519)
 • umyj na początku dłonie trzy razy. Aws ibn Aws ath-Thakafi (d) powiedział: „Widziałem jak podczas łudu Prorok trzy razy polewał wodą. Spytano: Co polewał? Odparł: Umył dłonie trzy razy.”(Ahmed, hadis nr.16225)
 • trzy razy opłucz usta i opłucz nos w ten sposób, że lekko wciągasz i wydmuchujesz wodę. Wykonuj te czynności lewą dłonią.
 • trzy razy obmyj twarz (twarzą jest obszar od czubka czoła do podbródka i od jednego ucha do drugiego).
 • trzy razy umyj ręce od palców po łokcie; najpierw prawą, później lewą. Staraj się, aby woda dotarła nawet pod pierścionek, jeśli go masz.
 • potrzyj dłońmi jeden raz głowę. Dłonie muszą być uprzednio zwilżone. Pocieranie zaczyna się od czoła, a kończy na karku i z powrotem. "Abd Allah ibn Zajd (d) przekazał, że Prorok (s) pocierał wilgotnymi dłońmi głowę, z przodu i z tyłu. Przeciągał dłońmi od przodu głowy, do karku i od karku do przodu głowy." (Sahih al- Buchari, hadis nr.183)
  Potem wprowadź palce wskazujące dłoni do obu uszu, a kciukami potrzyj po płatkach uszu. Ibn Abbas (d) przekazał:„Prorok(salla-llahu ´alaihi wasalam) pocierał głowę i uszy jeden raz”. W innej relacji: „Potem pocierał głowę dłońmi, wprowadzał palce wskazujące do uszu, a kciukami przeciągał po płatkach uszu, a palcami wskazującymi po wewnętrznej części uszu.”(Abu Dałud, hadis nr.135)
 • Dann führst du deine Zeigefinger in die Ohren und streichst mit den Daumen außen entlang. Ibn Abbaas (d) beschrieb die rituelle Gebetswaschung des Propheten(s):““Dann strich er nur einmal über seinen Kopf und die Ohren.“ Und in einer anderen Erzählung: „Dann strich er über seinen Kopf, führte seine Zeigefinger in die Ohren und strich mit den Daumen außen entlang. ” (Abu Dawud)
 • trzy razy umyj stopy, zaczynając od palców, a kończąc na kostkach. Abu Hurajra (d) przekazał, że Prorok (s) powiedział:„Strzeżcie kostki nóg przed ogniem.” (Sahih Muslim, hadis nr.242)

  W ablucji wymaga się zachowania kolejności. Świadczy za tym werset z Kur’anu zacytowany wcześniej. Należy wykonać ablucje bez przerw, tak żeby woda nie zdążyła wyschnąć.
  >"Umar (d) przekazał, że Prorok (s) zobaczył na wierzchu czyjejś stopy brud wielkości dużej monety. W związku z tym, Prorok(salla-llahu ´alaihi wasalam) nakazał powtórzyć ablucję i modlitwę."(Abu Dałud, hadis nr.175)
  Zanim zaczniesz ablucje powinieneś zdjąć z ciała przedmioty, które uniemożliwiają dotarcie wody do skóry (np. szminka, lakier, lub zegarek). Czystość rytualna jest ważna, dopóki nie zostanie zniesiona przez jakiś czynnik: oddanie moczu, kału, puszczenie wiatrów, wypływ spermy, wypływ innych śluzów z intymności, wypływ krwi pozamiesiączkowej, spożycie mięsa wielbłądziego, dotknięcie intymności dłonią lub głęboki sen.

Obowiązek odprawiania modlitwy

Mówi się, że modlitwa jest podporą religii, bez niej religia człowieka nie jest pełna. Prorok (s) powiedział: „Najwyższy aspekt religii to islam, jego filarem jest modlitwa, a zwieńczeniem zbożny wysiłek (dżihad)”.(al- Mustadrak, hadis nr. 2408)
Modlitwa składa się ze słów i czynów, zaczyna się od wypowiedzenia ‘Allah akbar’, a kończy ją danie ‘salam’.

Modlitwa niesie w sobie następujące zalety

 • szczęście duchowe, gdyż modlitwa jest nawiązaniem kontaktu między Allahem a człowiekiem; człowiek zwraca się w niej z pokornymi prośbami do Stwórcy (a)
 • spokój ducha, o którym mówił Prorok (y) : „Dla mnie ukochaną rzeczą są kobiety i perfumy, a uspokojenie znajduję w modlitwie.”(al-Mustadrak, hadis nr.2676)
 • modlitwa chroni od niegodziwości i szpetoty: (Głoś to, co ci zostało objawione z Księgi i odprawiaj modlitwę! Zaprawdę, modlitwa chroni od szpetoty i powstrzymuje od niegodziwości! A wspominanie Boga jest większe.) (Kur’an29:45)
 • pobożność modlitewna wpaja miłość między muzułmanami, zaciera wszelkie granice społeczne między modlącymi się. W jednym rzędzie stoją duzi i mali, biedni i bogaci, wszyscy oni złączeni pokorą wobec Boga, kierują się na jeden kierunek, wykonują te same gesty, wymawiają te same słowa, o tym samym czasie.

Czas modlitwy

W ciągu dnia i nocy, muzułmanin/-ka ma obowiązek wykonać pięć modlitw, mężczyźni w grupie w meczecie, chyba, że nie mogą z jakiegoś powodu, a kobiety w domu.
Pory modlitw określił prorok Muhammad (y):„Pora zuhr; gdy słońce przejdzie przez zenit, aż długość cienia człowieka osiągnie jego wysokość, aż do pory asr; pora asr trwa dopóki słońce nie stanie się żółte przed zachodem; pora maghrib trwa do momentu, gdy zniknie czerwień na nieboskłonie; pora isza do połowy nocy; pora al-fadżr od świtu do wschodu słońca. Kiedy słońce wschodzi, powstrzymaj się od modlitwy, bo wtedy wschodzi między warkoczami szatana.” (Sahih Muslim, hadis nr.612)

 • FAJR
 • DHUHR
 • ASR
 • MAGHRIB
 • ISHA

modlitwy tabeli

Nazwa modlitwy Ilość cykli modlitewnych (rakatów) Czas na wykonanie modlitwy Dodatkowe modlitwy z kategorii sunny, towarzyszące modlitwom obowiązkowym
Az-Zuhr 4 Od momentu przejścia słońca przez zenit, w kierunku zachodnim, aż do czasu, gdy cienie przedmiotów mają tę samą długość, co przedmioty Przed 4 cykle
Po 2 cykle
Al-Asr 4 Od zakończenia czasu zuhr, aż do momentu, gdy słońce zacznie żółcieć Brak
Al-Maghrib 3 Od zajścia za horyzont całej tarczy słonecznej, aż po zanik czerwonej poświaty na horyzoncie Po 2 cykle
Al-Isza 4 Od zaniku poświaty, aż po nastanie drugiej jutrzni Po 2 cykle
Al-Fadżr 2 Od drugiej jutrzni, aż po wschód słońca 2 cykle po nastaniu pierwszej jutrzni

wstępnie rekwizyty z salaah

Każdą modlitwę poprzedza dopełnienie warunków, jeśli jakikolwiek warunek nie zostanie dopełniony, modlitwę można uznać za nieważną:

 • nastanie pory na modlitwę.
 • oczyszczenie ze skalania większego i mniejszego: (O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie - aż do kostek. A jeśli jesteście w stanie nieczystym, to oczyszczajcie się.)(Kur’an5:6)
 • oczyszczenie ciała z brudu, bo Prorok (s) powiedział: „Oczyszczajcie się z moczu, bo to najczęstsza przyczyna kary grobowej.”(ad-Darakutni, hadis nr.2)
  Oczyszczenie ubrań z brudu: (A swoje szaty oczyszczaj!.)(Kur’an 74:4)
  Czystość miejsca przeznaczonego do modlitwy, a świadczy za tym hadis o incydencie z beduinem: „Nie róbcie mu krzywdy, polejcie na jego mocz wiadro wody, albowiem waszym zadaniem jest ułatwianie, a nie obciążanie i utrudnianie.”(Sahih al-Buchari, hadis nr. 217)
 • zakrycie określonych części ciała. Mężczyzna zakrywa ciało od pępka do kolan, a kobieta pozostawia odsłonięte twarz i dłonie: (O synowie Adama! Bierzcie wasze ozdoby na każde miejsce modlitwy!.)(Kur’an 7:31)
 • zwrócenie się w kierunku na Mekkę (kibla): (Zwróć więc twoją twarz w kierunku świętego Meczetu. I gdziekolwiek się znajdziecie, zwracajcie się twarzami w jego kierunku.)(Kur’an 2:144)

Obowiązek modlitwy jest zawieszony w wypadku kobiet mających krwawienie miesiączkowe i w okresie połogu. Kiedy ustanie krwawienie, mają obowiązek wykonać kąpiel rytualną i ablucje przed każdą modlitwą ale nie odrabiają zaległych modlitw. W wypadku braku wody do wykonania kąpieli lub ablucji, albo, gdy istnieje powód unikania użycia wody (choroba lub niemożność używania wody), dopuszcza się wykonanie ‘tajammum’, czyli suchego oczyszczenia, które zastępuje użycie wody. Wykonuje się go następująco:

 • uderzyć o suchą ziemię dłońmi jeden raz.
 • przetrzeć całą twarz dłońmi jeden raz.
 • przetarcie całych dłoni jedną o drugą.

Opis modlitwy

 • wykonaj dokładnie ablucję (wudu) przy użyciu wody oczyszczającej: (O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie-aż do kostek.) (Kur’an5:6)
 • stań w kierunku na Mekkę (kibla) i zwróć ku niej całe swoje ciało z intencją wykonania modlitwy.
 • wypowiedz „Allah akbar” patrząc się na miejsce, w którym będziesz wykonywać czołobicie. Wznieś wtedy otwarte dłonie na wysokość barków albo na wysokość opuszków uszu.
 • połóż dłonie na piersi, prawą na lewą. Odczytaj prośbę otwierającą (dua al-istiftah): ‘O Boże! Doskonałość i chwała Tobie, błogosławione imię Twe, niezmierzone jest Twe bogactwo, nie ma innego Boga czczonego, tylko Ty [subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa tala dżadduk wa la ilaha ghajruk]’. Po tym wymawia się formułkę: ‘Chronię się u Boga przed szatanem oddalonym od miłosierdzia bożego [auzu billahi min asz-szajtan r-radżim]’ I rozpoczyna recytacje pierwszej sury z Koranu (al-Fatiha). Po jej wyrecytowaniu mówi się: ‘Spełnij! [amin]’, w modlitwach czytanych na głos, głośno, a w modlitwach czytanych po cichu, cicho. Po pierwszej surze, czyta się coś łatwego z Kur’anu.
 • pokłoń się w pasie wypowiadając przy tym ‘Allah akbar’ wznosząc przy tym dłonie na wysokość barków lub opuszków uszu. Trwaj w pozycji skłonionej opierając dłonie na kolanach, pamiętając żeby łokcie nie dotykały boków ciała. Wypowiada się w tej pozycji trzy razy: ‘Chwała Panu wielkiemu’ [subhana rabii al-adzim]’.
 • wyprostuj się z pokłonu wznosząc przy tym dłonie na wysokość barków lub opuszków uszu. Podczas prostowania wypowiada się: „Bóg wysłuchuje tych, którzy go chwalą [sami allah liman hamida]”. Tę formułkę wypowiada się podczas prowadzenia modlitwy w grupie lub, gdy wykonuje się modlitwę samodzielnie. Po wyprostowaniu wypowiada się: „Nasz Panie Tobie chwała [rabbana wa laka al-hamd]”. Dobrze jest położyć dłonie na pierś po wyprostowaniu, tak jak to się czyni podczas stania w modlitwie.
 • wykonanie pokłonu do ziemi, wypowiadając przy tym „Allah akbar”. Pokłon do ziemi wykonuje się kładąc na ziemi najpierw kolana a następnie dłonie. Jeśli taka kolejność jest trudna do wykonania, można najpierw oprzeć się na dłoniach a następnie uklęknąć. W pokłonie ważne jest przyłożenie czoła, czubka nosa i kolan do ziemi. Palce stóp i dłoni muszą opierać się także na ziemi i muszą być skierowane na kiblę. W tym czasie ręce nie mogą przylegać do boków ciała, a brzuch nie może przylegać do ud, ani łydki nie mogą przylegać do ud. Łokcie nie mogą dotykać do ziemi. W takiej pozycji wypowiada się trzy razy: „subhana rabbi al-ala [Doskonały jest mój Najwyższy Władca]”. W takiej pozycji zaleca się także wypowiadanie wielu próśb, bo Prorok Muhammada (s) powiedział:„A w pokłonie do pasa głoście wielkość Boga, a w pokłonie do ziemi, podejmijcie się wysiłku proszenia Boga, a odpowiedź na prośby może być bliska.” (Sahih Muslim, hadis nr.479)
 • powstanie z pokłonu odbywa się następująco: odrywa się głowę od ziemi wypowiadając przy tym „Allah akbar”, nie podnosi się przy tym dłoni (jak do takbiru). Przysiada się na lewej nodze, a palce w stopie prawej opiera się o ziemię. Teraz przenosi się ręce i opiera się o uda i o kolana. Wypowiada się trzy razy: „rabbi ighfir li [O Panie mój, przebacz mi]”. A także: „allahumma ighfir li wa irhamni wa ihdini wa ur-zukni wa afini wa idżbirni [O Panie, przebacz mi, zmiłuj się nade mną, prowadź mnie, bądź mi łaskaw, zachowaj mnie w zdrowiu i wzmocnij, gdym pogrążony w smutku]”.
 • wykonuje się pokłon po raz drugi do ziemi mówiąc przy tym: „Allah akbar” i nie podnosi się przy tym dłoni (jak do takbir). Czyni się to samo, co w pierwszym pokłonie do ziemi.
 • podrywa się głowę z czołobicia do ziemi i mówi: „Allah akbar” nie podnosi się przy tym dłoni (jak do takbiru). Podnosi się całe ciało do stania w wyprostowaniu, tak zaczyna się drugi cykl modlitwy. Podczas wstawania można podpierać dłonie o kolana, albo, jeśli trudno opierać się o kolana można podpierać dłonie o ziemię. W wyprostowaniu czyta się pierwszą surę (al-Fatiha) i jakiś urywek z Kur’anu, tak jak w pierwszym cyklu modlitwy.
 • jeśli modlitwa składa się z dwóch cykli (modlitwa fadżr i modlitwa świąteczna), wykonuje się, co następuje: siada się po drugim pokłonie do ziemi mając nogi pod sobą, opierając się na nodze lewej, wspiera się stopę prawej nogi na palcach zwróconych ku Kabie. Dłonie kładzie się na kolanach, a ręce na udach. Dłoń prawą ściska się w pięść, wyciągając palec wskazujący, aby wskazywał na monoteizm. Czyta się formułkę zwaną „taszahhud”: „at- tahijjatu lillahi wa as-salawat wa at-tajjibat, as-salam alajk ajjuha an-nabijj wa rahmatu llahi wa barakatu as-salam alajna wa ala ibad llahi as-salihin, aszhadu an la ilaha illa llah wa aszhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ... Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallajta ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhmmadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fi al-alamin innaka hamidun madżid [Cała cześć, wszystkie modlitwy, cała świętość należą się wyłącznie Bogu. Pokój z tobą o Proroku i miłosierdzie oraz błogosławieństwo Boże. Pokój nam wszystkim i wszystkim prawdziwym sługom bożym. Wyznaję, iż nie ma Boga prócz Boga Jedynego i wyznaję, że Muhammad jest jego sługą i Wysłannikiem... O Boże, błogosław Muhammadowi i rodzinie Muhammada, tak jak błogosławiłeś Ibrahimowi i rodzinie Ibrahima. Bądź łaskawy dla Muhammada i rodziny Muhammada, tak jak byłeś łaskawy dla Ibrahima i jego rodziny. Ty jesteś godny sławy i chwały]”. Potem należy chronić się u Boga przed czterema rzeczami: „Allahumma inni auzu bika min azab dżahannam wa min azab l-kabr wa min fitna l-mahja wa l-mamat wa min szarr fitna l-masih d-dadżdżal [O Boże! Chronię się u Ciebie przed karą Gehenny, karą grobową, nieszczęściami od żywych i zmarłych oraz zła fałszywego mesjasza]”. Potem możesz prosić Allaha (y), o co chcesz.
 • Wykonuje się ruch głową w prawo i w lewo. Przy skierowaniu głowy w stronę prawą wypowiada się salam: „as-salam alajkum wa rahmatullah”. Tę samą formułkę wymawia się po skierowaniu głowy w lewo. Modlitwa kończy się salamem.
 • jeśli modlitwa składa się z trzech cykli modlitewnych (modlitwa maghrib) lub czterech cykli (modlitwy zuhr, asr i isza), postępuje się inaczej niż w modlitwie składającej się z dwóch cykli. Po słowach z „taszahhud”: „aszhadu anna la ilaha illa allah... abduhu wa rasuluh” powstaje się z przysiadu i wykonuje kolejne cykle trzeci, albo trzeci i czwarty. Podczas powstawania wypowiada się „Allah akbar” i podnosi dłonie do wysokości płatków uszu lub barków. Ręce kładzie się w taki sam sposób jak opisano wyżej, recytuje się surę al-Fatiha. Kolejne czynności w każdym cyklu są identyczne z opisanymi powyżej. Modlitwę kończy wypowiedzenie „taszahhud” w przysiadzie i danie salamu na prawo i lewo.

dobrowolnej modlitwy & zabronione razy modlitwysearch

Oprócz modlitw obowiązkowych są też modlitwy zaliczane do Sunny, czyli towarzyszące modlitwom obowiązkowym. Są to modlitwy, które pomnażają dobre zyski i wynoszą na wyższe stopnie oraz naprawiają niedociągnięcia w modlitwach obowiązkowych. Zostały wymienione w tabeli. Modlitwy nadobowiązkowe można wykonywać o każdej porze, chyba, że jest pora, w której modlitwa jest zakazana przez islam:

 • po modlitwie fadżr, aż do wzniesienia się tarczy słonecznej nad horyzont na wysokość krótkiego kija od włóczni.
 • w momencie przechodzenia słońca przez zenit.
 • po modlitwie asr do pory modlitwy maghrib.