Wiara w anioły

Wiara w anioły oznacza, że należy wierzyć w ich olbrzymią liczbę, którą zna wyłącznie Allah. Anioły należą do świata niewidzialnego dla oka ludzkiego. Bóg powołał je do istnienia, aby służył Jemu, wypełniały Jego wolę związaną z nadzorem i zachowaniem świata, w zgodzie z Jego zamierzchłym planem. (I Mesjasz nie będzie zbyt dumny, by być sługą Boga, tak jak nie są dumni aniołowie, ci, którzy są blisko dopuszczeni.)(Kur’an 4:172)

Anioły spełniają rolę przekazicieli, kursujących między Allahem (y) a prorokami: (Z nim zszedł Duch wierny na twoje serce, abyś był w liczbie ostrzegających w języku arabskim, jasnym.) (Kur’an 26:193-195)

Anioły wykonują prace, które nakazuje im Allah (y): (Oni obawiają się swojego Pana, będącego nad nimi, i czynią to, co im jest nakazane.) (Kur’an 16:50)

Anioły nie są równe Allahowi (y), nie są też Jego dziećmi. Z naszej strony należy im się szacunek i miłość: (Oni powiedzieli: ”Miłosierny wziął Sobie syna.” Niech On będzie wysławiony! Ależ przeciwnie! To są tylko słudzy otoczeni szacunkiem! Oni nie wyprzedzają Go w słowie; oni działają na Jego rozkaz.) (Kur’an 21:26-27)

Anioły spędzają czas na czczeniu Allaha (y) i głoszeniu Jego doskonałości: (Oni głoszą chwałę nocą i dniem i nie doznają zmęczenia.)(Kur’an 21:20)

Anioły stworzone są ze światła. Prorok (s)powiedział: „Anioły stworzono ze światła, dżinny z niewidocznego ognia, a Adam został stworzony z tego, co zostało opisane w Kur’anie.”(Sahih Muslim, hadis nr.2996)

Anioły, choć są niewidoczne dla oka ludzkiego, mogą zmieniać się tak, że może je zobaczyć człowiek. W Kur’anie jest powiedziane, że Gabriel (Dżibril) (a) przybył do Marii (Marjam) pod postacią człowieka:
(I oddzieliła się od nich zasłoną. Wtedy posłaliśmy do niej Naszego Ducha i on ukazał się jej jako doskonały człowiek. Powiedziała: ”Szukam schronienia u Miłosiernego przed tobą, jeśli jesteś bogobojny.” On powiedział: ”Ja jestem tylko posłańcem twego Pana, aby dać tobie chłopca czystego.) (Kur’an 19:17-19)

Znamy funkcje i imiona niektórych aniołów, m.in. Gabriela (a), który przekazuje objawienie:
(Z nim zeszedł Duch wierny na twoje serce, abyś był w liczbie ostrzegających.)(Kur’an 26:193-194)

Der Engel, der mit dem Tod beauftragt ist (Malak-ul-Maut). Allah (y) sagt: (Sag: Abberufen wird euch der Engel des Todes, der mit euch betraut ist, hierauf werdet ihr zu eurem Herrn zurückgebracht.(Qur´an 32:11)

Israfil (a) jest tym, który zadmie w róg, który oznajmi powołanie z martwych. Mikail (a) jest odpowiedzialny za deszcz i rośliny. Każdy człowiek ma dwóch aniołów, jeden zapisuje dobre czyny, a drugi złe: (Kiedy spotykają się dwaj spotykający, siedząc z prawej strony i z lewej, człowiek nie wypowie ani jednego słowa, które by nie dotarło do będącego przy nim nadzorcy.)(Kur’an 50:17-18)

Istnieje anioł śmierci: (Powiedz: ”Zabierze was anioł śmierci, który miał pieczę nad wami; potem do waszego Pana zostaniecie sprowadzeni!.)(Kur’an 32:11)

Istnieje anioł pilnujący ognia piekielnego: (I będą krzyczeć: ”O Maliku! Niech twój Pan skończy z nami!” On powie: ”Wy musicie pozostać!.)(Kur’an 43:77)

Istnieją też inne anioły, jak Radwan (a), który sprawuje pieczę nad rajem oraz anioły chroniące człowieka, zostały wymienione w Kur’anie i Sunnie, ale o wielu Kur’an i Sunna milczą. We wszystkich aniołów należy jednak wierzyć.

Kto pragnie dowiedzieć się więcej na ten temat, może czytać książki (oparte na Koranie i autentycznym Sunna), które mówią o aniołach i ich obowiązkach.

Co można zyskać wierząc w anioły?

  • poznanie potęgi Allaha (y), Jego mocy i wszechwiedzy, albowiem wielkość stworzenia ukazuje wielkość Stwórcy.
  • silne pragnienie wykonywania dobra i unikania zła w każdym miejscu i w każdej sytuacji, bo muzułmanin wie, że jego słowa i czyny są odnotowywane i w końcu zostanie rozliczony.
  • uniknięcie popadnięcia w świat fikcji i błędnych wyobrażeń, co stało się udziałem tych, którzy nie wierzą w to, co niewidzialne ludzkim okiem.
  • przekonanie o wszechobecnym miłosierdziu boskim i nadzorze Allaha (y), ponieważ wyznaczył aniołów do nadzoru spraw ludzi i stworzenia.