Wprowadzenie

Na samym początku pragniemy złożyć tobie serdeczne pozdrowienia i wyrazić wdzięczność za to wielkie błogosławieństwo od Allaha (Subhaanahu wa ta´ala), które na ciebie spłynęło: poznanie prawdy islamu i wstąpienie na jego ścieżkę. Prosimy Allaha(Subhaanahu wa ta´ala), abyśmy wszyscy trwali przy religii islam, aż przyjdzie czas spotkania z Allahem (Subhaanahu wa ta´ala).

Szczery muzułmanin, cieszy się, gdy ludzie przyjmują islam. Powodem tej radości jest to, że muzułmanin pragnie dobra i błogosławieństw dla innych, pragnie więc, aby inni mieli udział w życiu przepełnionym spokojem ducha przez urzeczywistnienie nauk islamu. Tego, kto spełni dobre dzieło - czy to mężczyzna, czy kobieta - i jest wierzącym, My ożywimy życiem wspaniałym, i takim wypłacimy ich wynagrodzenie czymś piękniejszym niż to, co czynili.)(Znaczenie wersetów Koranu w tłumaczeniu prof. Józefa Bielawskiego (Kur’an 16:97)

Ten, kto nie wierzy w Allaha (Subhaanahu wa ta´ala) i Jego objawienie, opisany jest w Kur’anie: A kto odwróci się od Mojego napomnienia, ten, zaprawdę, będzie miał życie nędzne i My wskrzesimy go jako ślepego w Dniu Zmartwychwstania! On będzie mówił: "Panie mój! Dlaczego wskrzesiłeś mnie ślepym, przecież byłem dobrze widzącym?" On powie: " Tak jak ty zapomniałeś Nasze znaki, kiedy one przyszły do ciebie, tak dzisiaj sam jesteś zapomniany. (Kur’an 20:124-125)

Przekonań o muzułmańskich

A muslim ma wiarę w Boga (Bóg), Aniołów, Książki Boga poslancom Boga, Ostatni dzień (Dzień Sądu) oraz Qadaa i Qadar.

Czytaj więcej +

Obowiązek odprawiania modlitwy

Mówi się, że modlitwa jest podporą religii, bez niej religia człowieka nie jest pełna. Prorok (salla-llahu ´alaihi wa salam) powiedział: Najwyższy aspekt religii to islam, jego filarem jest modlitwa, a zwieńczeniem zbożny wysiłek

Czytaj więcej +

Islamska Przykazań

Islam ma formę dobrze dziać społeczeństwa, w którym osoby wykazują wzajemną miłość i miłosierdzie i przykładem Sunnah w Poslanca Boga, zamawiając je do robienia pewnych rzeczy.

Bracie i siostro!

Kulty w islamie są obowiązkiem każdego muzułmanina i muzułmanki – dotyczą osób cechujących się pełnoletnością i o zdrowym rozumie.