Hağğ

Obowiązek pielgrzymki

Pielgrzymka to podróż do Domu Allaha (Subhaanahu wa ta´ala), aby w określonym czasie i miejscu wykonać specyficzne akty pielgrzymkowe. Ten obowiązek obejmuje osoby obu płci, wykazujące się zdrowym rozumem i pełnoletnie. Pielgrzymkę wykonuje się raz w życiu. Obowiązek jest warunkowany rzeczywistą możliwością odbycia pielgrzymki (zdrowie i pokrycie kosztów). Przewlekła choroba lub brak środków do życia są powodem braku obowiązku pielgrzymki. Allah powiedział: (Na ludziach ciąży obowiązek względem Boga - na tych, którzy mają ku temu środki - odprawienia pielgrzymki do tego Domu. A kto nie wierzy...Zaprawdę, Bóg jest bogaty, ponad światami!.) (Kur’an 3:97)

Cele pielgrzymki

 • umożliwienie pomnożenia dobrych zasług u Allaha (y). Za pobożną pielgrzymkę nagrodą jest raj. Abu Hurajra (d) przekazał, że Wysłannik (s) rzekł: „Dwie umry są pokutą za grzechy, które popełniło się pomiędzy nimi, a za pobożną pielgrzymkę nagrodą jest raj.”(Sahih al- Buchari, hadis nr.1683)
 • urzeczywistnienie jedności muzułmańskiej, gdyż muzułmanie zwracają się do Allaha (y) w jednym miejscu i czasie, ubrani w podobne szaty, wykonują te same czynności, nie widać różnic społecznych. Jeśli czymś się różnią, to bogobojnością. Pielgrzymka potwierdza braterstwo religijne i jedność uczuć.
 • pobudzenie i motywowanie muzułmanów (s)do hojności.
 • oczyszczenie z grzechów. Abu Hurajra (d) słyszał, że Wysłannik (s) mówił: „Kto odbył pielgrzymkę, podczas której nie przeklinał i nie zgrzeszył, powrócił z niej jak nowonarodzony.” (Sahih al- Buchari, hadis nr.1723)

Opis pielgrzymki

Najlepszą formą pielgrzymki jest ta nazywana „tamattu”.

 • zaczyna się od sakralizacji, przed 8 dniem zu al-hidżdża, na drodze do Mekki, w jednym z miejsc zwanych „mikat”. Sakralizację obwieszcza się w słowach „labbajik allahumma umra mutamattia biha ila al-hadżdż [Oto jestem o Boże aby wykonać umrę, a później hadżdż]”.
 • po przybyciu do Mekki, okrąża się Kaabę i chodzi między wzgórzami Safa i Marwa co należy do umry. Po wykonaniu tych aktów, goli się włosy na głowie lub ścina. Kobieta ścina kawałek włosów wielkości opuszka palca.
 • rano w dniu 8 zu al-hidżdża zwanym „tarłijja”, dokonuje się sakralizacji w miejscu pobytu, a stamtąd udaje się do doliny Mina. Tam wykonuje się skracając modlitwy zuhr, asr, maghrib, isza i fadżr, bez ich łączenia.
 • po wschodzie słońca, w dniu zwanym „arafat”, z Mina pielgrzymi udają się na wyżynę Arafat. Po przejściu słońca przez zenit, wykonuje się skrócone i połączone razem modlitwy zuhr i asr. Po modlitwach należy poświęcić się wspominaniu Boga i kierowaniu do Niego próśb.
 • po zachodzie słońca w dniu 9, pielgrzymi udają się na przełęcz Muzdalifa. Tam wykonują modlitwy maghrib i isza, skracając je i łącząc. Nocują na tej przełęczy, a o jutrzence, modlą się modlitwę fadżr, poprzedzoną azanem i ikamą. Po modlitwie poświęcają się wspominaniu Boga i prośbom.
 • pielgrzymi udają się do doliny Mina przed wschodem słońca. Tam obrzucają ostatnią stellę (dżamara al-akaba) 7 kamykami, wypowiadając podczas rzucania każdego kamyka „Allahu akbar”. Każdy kamyk musi być wielkości fasoli.
 • po kamienowaniu, jest czas na złożenie ofiary, ogolenie włosów na głowie, lub ich skrócenie. Ogolenie jest lepsze. Kobieta obcina z włosów głowy odcinek na wielkość opuszka palca i nie musi się strzyc.
 • pielgrzymi dokonują pierwszej desakralizacji, można założyć zwykłe ubranie i wszystko jest dozwolone, oprócz współżycia seksualnego.
 • pielgrzymi udają się do Mekki, gdzie wykonują krążenia wokół Kaaby i chodzą między Safa i Marwa. Po wykonaniu tych aktów, powracają do Miny, tam nocują dwie noce 11 i 12. Po przejściu słońca przez zenit, obrzuca sie kamykami trzy stelle. Zaczyna się od małej, później średnia i duża. Każdą stellę obrzuca się 7 kamykami. Przy rzucaniu każdego kamyka wypowiada się „Allahu akbar”.
 • jeśli pielgrzymi się spieszą do powrotu, mogą opuścić Minę, a ci, którzy się nie spieszą, mogą jeszcze zostać na noc 13 dnia w Mina i po przejściu słońca przez zenit obrzucić trzy stelle w sposób opisany wcześniej.
 • jeśli pielgrzym chce opuścić Mekkę i udać się do swego kraju, wykonuje okrążenie pożegnalne wokół Kaaby. Tak kończy się pielgrzymka. Kobiety będące w okresie krwawienia miesiączkowego i połogu nie muszą wykonywać tego okrążenia.