Jak przyjąć islam?

Przyjęcie islamu jest proste, nie stoi za tym jakaś specjalna ceremonia w specjalnym miejscu, lub przed wyznaczonymi ludźmi. Przyjęcie islamu jest w istocie osobistym wydarzeniem, w którym następuje nawiązanie kontaktu między człowiekiem (sługą) a Allahem (Subhaanahu wa ta´ala) (Panem), bez żadnych pośredników. Przyjęcie islamu nie jest procedurą wymagającą wielkiego wysiłku. Aby zostać muzułmaninem wystarczy wymówić kilka prostych słów o wielkim znaczeniu, wymawia się je w stanie silnego zdecydowania. Te kilka słów to dwa zaświadczenia: ‘aszhadu anna la ilaha illa allah, wa aszhadu anna muhammad abaduhu wa rasulu’. Te słowa są jak klucz otwierający islam. Kto je wymówił, pozostawił inne religie niż islam oraz inne wierzenia. Z tymi słowami powstały obowiązki i prawa, jakie ma się wobec muzułmanów i jakie muzułmanie mają wobec nowego muzułmanina. Z tymi słowami własność, życie i honor stają się święte, chyba, że naruszone zostało prawo islamu. Orzekanie, że ktoś jest muzułmaninem wynika z zachowań zewnętrznych, sprawy sumienia pozostają w gestii Allaha (y). Zapytać warto tutaj, jakie treści niosą dwa świadectwa