Codzienna etykieta muzułmańska, prośby do Allaha i wspominanie Go

 • wypowiadanie imienia Bożego przed piciem i posiłkami, a pochwała Boga po zakończeniu. Spożywanie potraw, które stoją najbliżej i jedzenie ich prawą ręką. Lewą dłoń używa się do kontaktu z tym, co skalane. Umar ibn Abi Salama (d) powiedział: „Byłem pasierbem Posłańca Allaha. Gdy siadaliśmy do posiłku, ręką sięgałem po wszystko, co było w misce. Prorok pouczył mnie w związku z tym: Chłopcze, wypowiedz imię Boże, jedz prawą ręką i tylko to, co masz przed sobą.(Sahih al-Buchari, hadis nr.5061)
 • szacunek dla każdego posiłku. "Prorok nie narzekał na żaden posiłek. Jeśli mu smakował jadł, a jeśli mu nie smakował, to nie jadł."(Sahih al-Buchari, hadis nr.5093)
 • prośba o pozwolenia wejścia, choć należy unikać domagania się pozwolenia. (O wy, którzy wierzycie! Nie wchodźcie do domów, które nie są waszymi domami, zanim nie poprosicie o pozwolenie i zanim nie pozdrowicie ich mieszkańców: „Pokój wam!.) (Kur’an 24:27).

  Prorok (s) powiedział:„Trzy razy prosi się o pozwolenie, jeśli nie dostanie się pozwolenia, to trzeba zrezygnować.”(Sahih Muslim, hadis nr.2154)

 • pozdrawianie salamem tych, których znasz i tych, których nie znasz. Pokojowe pozdrowienie rodzi miłość. Prorok (s) rzekł: „Nie wejdziecie do raju, dopóki nie uwierzycie. A nie uwierzycie, dopóki nie pokochacie się. Czy mam wam pokazać, dzięki czemu możecie się pokochać? To pozdrawianie się salamem.” (Sahih Muslim, hadis nr.54)
 • pozdrawianie się w sposób najlepszy, jaki można. (Kiedy kierują do was pozdrowienie, to wy jeszcze piękniej pozdrówcie albo oddajcie to pozdrowienie. Zaprawdę, Bóg podlicza każdą rzecz!.) (Kur’an 4:86)
 • unikanie ziewania. Prorok (s) rzekł: „Ziewanie pochodzi od szatana. Kiedy komuś z was zachce się ziewać, niechaj powstrzymuje się od niego. Kiedy ktoś z was wyda głos podczas ziewania, to szatan się z niego zaśmieje.” (Sahih al-Buchari, hadis nr.3115)
 • po kichnięciu należy powiedzieć: „al-hamd lillah [chwała i podzięka Bogu]”. Abu Hurajra (d) powiedział, że Prorok (s) podczas kichania zakrywał usta i starał się ściszyć odgłos kichnięcia. Prorok (s) powiedział: „Kiedy ktoś z was kichnie, niechaj powie ‘al-hamd lillah’ [chwała i podzięka Bogu]. A jeśli ktoś mu towarzyszy, niechaj powie: ‘jarhamuk Allah’ [niechaj Bóg się zlituje nad tobą]. Ten, kto kichał, niechaj mu odpowie: ‘jahdikum Allah wa juslih balakum’ [Poprowadzi was Bóg i poprawi wasz umysł].” (al-Buchari, hadis nr.5870)

  Von Abu Huraira(s):

  "Z tego, co przekazał Abu Hurajra (d), że kiedy Prorok (s) kichał to zakrywał usta swoją ręką lub swoim ubraniem w ten sposób ściszając odgłos kichnięcia."(at-Tirmizi, hadis nr.2745)
 • unikanie w towarzystwie wydawania odgłosu wynikającego z przejedzenia się. Prorok (s) powiedział do człowieka, który w jego obecności wydawał takie odgłosy: „Przestań tak robić! Ci, którzy są najbardziej nasyceni w doczesności, w Dniu Zmartwychwstania będą najbardziej odczuwać głód.” (at-Tirmizi, hadis nr.2478)
 • zachować wyważenie w żartach, aby nikogo nimi nie urazić, oraz żartować tak, aby nie było w nich kłamstw, które wzbudzają u ludzi śmiech. Prorok (s) powiedział:„Niechaj nikt z was nie przywłaszcza własności kogoś, na serio, albo na żarty.” (Abu Dałud, hadis nr.5003)

  Prorok (s) powiedział:

  „Biada temu, który podczas rozmowy kłamie, aby rozśmieszać innych, biada jemu i jeszcze raz biada.“(Abu Dałud, hadis nr.4990)

 • przed snem wypowiada się imię Boże i kładzie się do snu na prawym boku. "Huzajfa ibn al-Jaman(d) przekazał, że gdy Prorok (s) kład się na posłaniu mówił: ‘bismika amutu wa ahja’ [W Twoje imię żyję i umieram]. Po śnie mówił: ‘al-hamd lillah l-lazi ahjana ba’da ma amatana wa ilajhi n-nuszur’ [Chwała i podzięka Bogu, który obudził nas po śnie i u Niego zostaniemy zebrani]."(Sahih al-Buchari, hadis nr.5953)
 • przed stosunkiem seksualnym wypowiada się formułkę. Prorok (s) powiedział „Ten, kto chce współżyć z żoną wypowiada: ‘allahumma dżannibna sz-szajtana wa dżannib sz-szajtana ma razaktana’ [O Boże, uchroń nas od szatana i od tego, w co nas obdarzyłeś];jeśli Bóg im przeznaczył dziecko, to będzie ono ochronione.”(Sahih al-Buchari, hadis nr.141)
 • starać się zachowywać w tajemnicy, jak wygląda współżycie seksualne. Prorok (s) powiedział: „Najgorsze małżeństwa w dniu Zmartwychwstania to te, które rozpowiadają o tym jak współżyli ze sobą nocą.”(Sahih Muslim, hadis nr.1437)
 • po wyjściu z domu wypowiada się formułkę. Prorok (s) powiedział:
  „Kto wypowiedział, gdy wychodził z domu: ‘bismi Allah tałakkaltu ala Allah ła la hałla wa la kułłata illa billah’ [W imię Boga ufam Bogu, nie ma mocy i potęgi poza Bogiem]; powiedziane mu będzie ochroniłeś się i oddali się od niego szatan.” (at-Tirmizi, hadis nr.3426)
 • Podczas odwiedzin u chorego prosić Allaha (Subhaanahu wa ta´ala) o jego wyzdrowienie tak, jak to czynił Prorok (s).
  "Gdy odwiedzał chorego, siadał przy jego głowie i wypowiadał siedem razy: ‘asal Allah l-azim rabb l-arsz l-azim an jaszfik’ [Proszę Boga potężnego, Pana tronu wielkiego, aby cię uzdrowił]. Jeśli w jego losie było zapisane życie, został uzdrowiony."(Ibn Hibban, hadis nr.2975)
 • wchodzenie do toalety najpierw lewą nogą. Przed udaniem się do toalety wypowiada się: „Allahumma inni auzu bika min l-chubs wa l-chabais [O Boże, chronię się u Ciebie przed złem i brudem].”(Al-Buchari, hadis nr. 142) „Wychodzi się z toalety prawą nogą i mówi: „ghufranak [Przebacz mi]” (Inb Hibban, hadis nr. 1444)