Wiara w Dzień Ostateczny

Ten element wiary oznacza, że obecne życie kończy się pewnego dnia: (Wszystko, co jest na niej, przeminie, a pozostanie oblicze twego Pana, pełne majestatu i godne czci.) (Qur´an 55:26-27)

Gdy Allah zapragnie zakończyć istnienie tego świata, nakaże aniołowi Israfilowi (a), aby zadął w róg. Śmierć dotknie wszelkie stworzenie. Allah (y) każe znowu zadąć Israfilowi (a), wtedy powstaną ludzie z grobów, od czasów Adama, we wszystkich stronach świata:
(I zadmą w trąbę. Ci, którzy są w niebiosach, i ci, którzy są na ziemi, zostaną porażeni piorunem, z wyjątkiem tych, których Bóg zechce oszczędzić! Następnie zadmą w nią po raz drugi - i oto oni będą stać i patrzeć.)(Kur’an 39:68)

Treścią wiary w Dzień Ostatni jest wiara we wszystko, o czym znajdujemy informację w Księdze Bożej, i o czym informował prorok Muhammad (s):

 • Wiara w życie przejściowe (bar-zach), które zaczyna się od śmierci człowieka, a kończy wraz z nastaniem Godziny. Jest to okres, w którym wierni są nagradzani, a niewierni karani. (Ogień! Na który będą wystawieni rano i wieczór; a w Dniu, kiedy nadejdzie Godzina: "Wprowadźcie ród Faraona na najstraszniejszą karę!.)(Kur’an 40:46)
 • Wiara w powołanie i zmierzanie [na miejsce Sądu]. Będzie to dzień, w którym Allah (y) powoła stworzenie ludzkie: bosych, gołych i nieobrzezanych: (Ci, którzy nie wierzą, twierdzą, że nie będą wskrzeszeni. Powiedz: ”Ależ tak! Na mojego Pana! Z pewnością zostaniecie wskrzeszeni! Następnie zostaniecie powiadomieni, z całą pewnością, o tym, co czyniliście! A to dla Boga jest łatwe.) (Kur’an 64:7)
 • Wiara w Zgromadzenie, na którym dojdzie do rozrachunku: (W Dniu, kiedy My poruszymy góry i kiedy zobaczysz, iż ziemia stała się gładką równiną, i kiedy ich zgromadzimy, nie pominąwszy nikogo z nich.) (Kur’an 18:47)
 • Wiara w ustawienie w szeregi: (Zostaną przedstawieni twemu Panu, w szeregach: ”Przyszliście do Nas tak, jak was stworzyliśmy po ra zpierwszy.) (Kur’an18:48)
 • Wiara w świadectwo ciała ludzkiego: (A kiedy przybliżą się do niego, ich słuch, spojrzenie i skóra będą świadczyć przeciwko nim z powodu tego, co czynili. I będą mówili swojej skórze: ”Dlaczego świadczysz przeciwko nam?” One powiedzą: ”Bóg dał nam mowę, albowiem dał mowę wszelkiej rzeczy; On was stworzył po raz pierwszy i wy do Niego zostaniecie sprowadzeni.” I nie mogliście się ukryć, żeby Wasz słuch, spojrzenia i skóry nie świadczyły przeciwko wam. Lecz sądziliście, że Bóg niewiele wie z tego, co czynicie.)(Kur’an41:20-22)
 • Wiara w odpytywanie: (Zatrzymajcie ich, bo będą zapytani: „Cóż z wamiNie pomagacie sobie wzajemnie?” Przeciwnie! Oni dzisiaj są całkowicie poddani.)(Kur’an 37:24-26)
 • Wiara w most i przechodzenie na drugą stronę mostu: (Nie ma wśród was takiego, kto by tam nie miał przybyć. To jest rozstrzygające postanowienie twojego Pana!.) (Kur’an19:71)
 • Wiara w ważenie. Bóg odpłaci dobrym za ich wiarę i dobro, które czynili, i za to, że posłuchali swych wysłanników. Ci, którzy byli źli (niewiara i brak posłuchu dla posłańców) zostaną ukarani: (My postawimy wagi sprawiedliwości w Dniu Zmartwychwstania. Żadna dusza nie dozna w niczym krzywdy, nawet na ciężar jednego tylko ziarnka gorczycy; My je przyniesiemy. My wystarczymy jako rozliczający!.)(Kur’an21:47)
 • Wiara w prezentację kart i ksiąg z uczynkami: (I ten, który otrzyma swoją księgę w rękę prawą, będzie obliczany rachunkiem lekkim i zwróci się do swojej rodziny uradowany. A ten, kto otrzyma księgę spoza swoich pleców, będzie wzywał swego unicestwienia, Kiedy się będzie palił w ogniu.)(Kur’an 84:7-12
 • Wiara w zapłatę (raj lub piekło) i życie wieczne: (Zaprawdę, ci, którzy wierzą i którzy czynią dobre dzieła -oni są najlepsi ze stworzeń! Nagrodą ich u Pana będą Ogrody Edenu, gdzie w dole płyną strumyki. Będą tam przebywać na wieki, nieśmiertelni. Bóg będzie z nich zadowolony i oni będą z Niego zadowoleni. - To będzie dla tych, którzy się obawiają swego Pana.) (Kur’an 98:7-8)
 • Wiara w rzekę, z której będą napojeni wierni i wstawiennictwo Proroka (s) i we wszystko, o czym poinformował nas prorok Muhammad (s).

Co zyskuje się dzięki wierze w Dzień Ostateczny?

 • przygotowanie na ten Dzień przez nieprzerwane praktykowanie: dobra i zabieganie o nagrodę i pozostawienie wszelkiego nieposłuszeństwa, a to ze względu na lęk przed karą Allaha (y).
 • przekonanie, że to, z czego nie korzystają wierni w doczesności, zostanie im udostępnione w postaci nagrody od Allaha (y) w życiu po śmierci.
 • wyróżnienie się prawdziwych wiernych od pozostałych ludzi.