Obowiązek dawania jałmużny

Jałmużna jest określana, jako coś, co należne jest Allahowi (Subhaanahu wa ta´ala). Tzn., że muzułmanin ma obowiązek odprowadzenia dla braci i sióstr w wierze, którzy są w biedzie i potrzebie, pieniędzy, aby w ten sposób ustrzec ich przed żebraniem: (Zostało im nakazane tylko, aby czcili Boga, wyznając szczerze Jego religię - tak jak hanifowie odprawiali modlitwę i dawali jałmużnę. To jest religia prawdziwa.)(Kur’an98:5)

Cele jałmużny

  • oczyszczenie duszy ze złych przywar: skąpstwa, zachłanności, ukochania doczesności i poświęcaniu się wyłącznie konsumpcji posiadanych dóbr.
  • oczyszczenie serc biedoty z zawiści do bogatych.
  • kształtowanie dobrych cech u muzułmanina: dobroczynność, hojność i empatia.
  • wyalienowanie biedy, która może być przyczyną kradzieży, zabójstw i naruszania dóbr osobistych. Jałmużna pozwala ożywić ducha solidarności społecznej.
  • wspomaga w krzewieniu wiary w Allaha (y) i Jego religii na świecie, przez uczenie jej muzułmanów i prezentowanie niemuzułmanom.

Warunki, których spełnienie czyni jałmużnę obowiązkową

  • posiadanie majątku równo wartego 85 g złota i wyżej, z którego należy odprowadzić jałmużnę. Jeśli oddanie jałmużny może spowodować uszczerbek w podstawowych środkach do życia (pożywienie, picie, ubranie i mieszkanie), to obowiązek jałmużny nie istnieje.
  • upłynięcie roku kalendarzowego, w ciągu, którego wartość majątku nie ulegnie zmianie.

Osoby mające prawo do pobierania jałmużny

Allah (y) wymienił osoby uprawnione do pobrania jałmużny: (Jałmużny są tylko dla ubogich i biedaków, i tych, którzy przy nich pracują, i dla tych, których serca zostały pozyskane, i na wykup niewolników, i dla dłużników, i na drodze Boga, i dla podróżnego. To jest obowiązek nałożony przez Boga! Bóg jest wszechwiedzący, mądry!.) (Kur’an 9:60)

Należy pamiętać, że

  • rzeczy wykorzystywane na co dzień (mieszkanie, wyposażenie mieszkania, pojazdy) nie są wliczone do wartości majątku, z którego odprowadza się jałmużnę.
  • rzeczy wypożyczone nie są wliczane do wartości majątku, z którego odprowadza się jałmużnę.