Uwagi ogólne

 • przyjęcie islamu oznacza, że Allah (y) zmazuje wszystkie grzechy popełnione przed przyjęciem islamu. Prorok (s) powiedział: „Czyż nie wiesz, że islam zmazuje to, co było wcześniej?!”(Sahih Muslim, hadis nr.121)

  Mało tego, że grzechy zostaną zmazane, to jeszcze z łaski Allaha (y) zmieniają się w dobre zasługi. (Z wyjątkiem tych, którzy się nawrócili, którzy uwierzyli i uczynili dobre dzieło; tym Bóg zamieni ich złe czyny na dobre. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!.) (Kur’an 25:70)

  Ponadto, Ludzie Księgi (żydzi i chrześcijanie) będą wynagrodzeni podwójnie, bo uwierzyli w proroctwa swojej księgi i proroctwo Muhammada (s). (Ci, którym daliśmy Księgę przed tą oto - w nią wierzą. A kiedy jest im recytowana, „My w nią wierzymy. To jest prawda od naszego Pana! My jeszcze przed nią byliśmy całkowicie poddani.” Tacy otrzymają nagrodę dwukrotnie, ponieważ byli cierpliwi. Oni odpowiadają dobrem za zło i rozdają z tego, w co ich zaopatrzyliśmy. (Kur’an 28:52-54)

  Prorok (s) powiedział: “Wer auch immer von den Leuten der Schriftenbesitzer (die Juden und Christen) den Islam annimmt, der erhält doppelten Lohn, es steht ihm alles Recht zu, was Muslimen zusteht, und die Pflichten werden seine Pflicht. Und wer von den Heiden (Muschrikin) den Islam annimmt, der erhält seinen Lohn, es steht ihm alles Recht zu, was Muslimen zusteht, und die Pflichten werden seine Pflicht.” (Musand Al-Imam Ahmad Hadith Nr. 22288)
  W islamie nowy muzułmanin i muzułmanka mają czyste konto uczynków, dlatego winni dbać, aby karta ich dzieł była czysta.

 • poznanie prawdy jest wstępem. Dlatego należy znaleźć dość czasu, aby studiować religię. Prorok (s) powiedział: „Dla kogo Bóg chce dobra, obdarza go wiedzą o religii.” (Ahmed, hadis nr.7193)

  Najważniejszym zadaniem jest zapamiętywanie Kur’anu. Wiedzę o religii pobiera się z autentycznych źródeł: Kur’anu i Sunny. Oprócz tych źródeł sięga się do biografii Proroka (s) i pierwszych czterech kalifów. Wysłannik (s) rzekł: „Polecam wam, abyście byli bogobojni i posłuszni, nawet dla czarnego niewolnika z pomarszczoną twarzą. Ten, kto mnie przeżyje, zobaczy poróżnienia. Trzymajcie się mojej Sunny i sunny kalifów prowadzonych, tak mocno jak zaciśnięcie zębów. Uważajcie na rzeczy wymyślone. Każda rzecz wymyślona, jest nowinką, a każda nowinka w religii jest zbłądzeniem.” (Ibn Hibban, hadis nr.5)

  Dzięki źródłowej wiedzy można weryfikować autentyczność informacji o islamie. Prorok (s) powiedział:„Żydzi podzielili się na 71 sekt, jedna w raju reszta w piekle. Chrześcijanie podzielili się na 72 sekty, jedna w raju, reszta w piekle. Na tego, w czyich rękach jest dusza Muhammada, moja społeczność podzieli się na 73 sekty, jedna w raju a reszta w piekle. Spytano: Posłańcu Allaha, kim oni są? Odparł: To ci, którzy naśladują mnie i moich towarzyszy.” (Ibn Madża, hadis nr.3992)

 • bliskość i oddalenie. Jest to formuła znacząca, że dla muzułmanina najbliżsi są jego współwyznawcy, a innowiercy są mu dalsi. Oddalenie od innowierców nie oznacza, że należy być wobec nich niesprawiedliwym, wrogim i naruszać ich prawa. Nie oznacza też, że nie toleruje się ich jako istoty ludzkie, lecz ich fałszywe wierzenia. Taka postawa motywuje muzułmanina do działania na rzecz wybawienia innych od piekła. Dlatego nie ma tutaj różnicy między ludźmi, działa się dla zbawienia wszystkich. (A wierzący mężczyźni i wierzące kobiety są dla siebie nawzajem przyjaciółmi.) (Kur’an 9:71)
 • historia ludzkości potwierdza, że nowi muzułmanie i muzułmanki doświadczali krzywdy w związku ze zmianą wyznania, nawet od najbliższych im osób. Jest to próba, która podnosi zasługi. Allah (y) sprawdza oddanie i przywiązanie do religii. (Alif. Lam. Mim. Czy ludzie sądzą, że pozwolimy im powiedzieć: „Uwierzyliśmy!” - i nie będą poddani próbie? Przecież doświadczyliśmy tych, którzy byli przed nimi. A Bóg na pewno zna tych, którzy mówią prawdę, i On zna kłamców!.) (Kur’an 29:1-3)
  Prorok (s) rzekł: „Najciężej doświadczani są prorocy, potem pobożni i do nich podobni. Na ile człowiek jest religijny, na tyle jest doświadczany. Im silniej trzyma się w religii, o tyle silniej jest doświadczany. A jeśli jego religijność jest słaba, o tyle słabiej jest doświadczany. Muzułmanin jest doświadczany dopóty, dopóki będzie chodził po ziemi czysty jak łza.”(Ahmad, hadis nr.1481)
 • nowi muzułmanie i muzułmanki muszą być gotowi na to, że staną przed zarzutami pod adresem swej religii, które mogą poważnie nadwyrężyć ich przekonanie. Dlatego należy weryfikować zasadność tych zarzutów u naukowców muzułmańskich.
 • wzywanie do religii Allaha (y) i Sunny proroka Muhammada (s) należy poprzedzić gruntowną wiedzą, aby być przygotowanym na odpór zarzutów pod adresem islamu. (Wzywaj ku drodze twego Pana z mądrością i pięknym napomnieniem! Rozmawiaj z nimi w najlepszy sposób!.)(Kur’an16:125)

  Należy zadbać o zbawienie innych, bo wcześniej Bóg sprawił, że zmieniłeś/łaś wyznanie. Zacznij od sobie najbliższych, mając ciągle przed oczami regułę proroczą:
  „Bóg nie posłał mnie jako proroka utrudniającego, lecz jako proroka uczącego i czyniącego życie łatwiejszym.”(Sahih Muslim, hadis nr.1478)
  Każdy człowiek poprowadzony do islamu, to dodatkowe zasługi dla prowadzącego. Prorok (s) powiedział: „Lepiej dla ciebie, aby za twoją sprawą jeden człowiek nawrócił się, niż żebyś miał stado rasowych wielbłądów.”(Sahih al-Buchari, hadis nr.2847)
  Człowiek, który poprowadzi do islamu otrzyma od Allaha (y) tyle zasług, co przyjmujący islam ludzie nie zmniejszając z ich zasług. Wysłannik (s) powiedział:
  „Kto wzywa do drogi prostej, ma tyle samo nagrody, co ci, których wezwał, a to nie ujmuje z ich nagrody. Kto wzywa na manowce, ten ma tyle grzechów, ile mają ci, którzy poszli za jego wezwaniem, a to nie umniejsza w niczym ich grzechów.” (Sahih Muslim, hadis nr.2674)
  Głoszenie islamu jest jak zachowanie depozytu, opieka, nad którym spoczywa na każdym wyznawcy islamu. Wysłannik (s) powiedział:
  „Przekażcie ode mnie choćby ajat z Kur’anu.” (at-Tirmizi, hadis nr.2669)
  Należy starać się wpajać miłość do religii islamu: „Głoście dobrą nowinę i nie zniechęcajcie. Czyńcie życie łatwiejszym, a nie czyńcie je trudnym.”(Sahih Muslim, hadis nr.1732)
  Głosząc islam nie można myśleć wyłącznie o wynikach misji, gdyż wyniki zależą od Allaha (y). Zadaniem głosiciela islamu jest prezentacja islamu i wskazywanie prostej drogi. (I ty, z pewnością, poprowadzisz ludzi ku drodze prostej - drodze Boga, do którego należy to, co jest w niebiosach i co jest na ziemi. Czyż nie do Boga zmierzają wszystkie sprawy?.)(Kur’an 42:52-53)
  Pozostanie człowieka na drodze islamu jest wyłącznie sprawą Allaha (y): (Ty nie prowadzisz drogą prostą, kogo kochasz, lecz Bóg prowadzi drogą prostą, kogo chce. On zna najlepiej tych, którzy są na drodze prostej.)(Kur’an 28:56)

 • dbać o najbliższe otoczenie, aby składało się z ludzi dobrych, którzy podtrzymują w trwaniu przy dobru, a odciągają od zła. Prorok (s) powiedział: „Dobrego przyjaciela i złego przyjaciela można przyrównać do sprzedawcy perfum i do dmącego w piec kowalski. Ze sprzedawcy perfum masz kilka korzyści: albo zostaniesz przez niego obdarowany, albo kupisz od niego perfumy, albo zadowolisz się samym pięknym zapachem. Przez dmącego w piec spalisz sobie ubranie, albo będziesz musiał znosić przykry zapach.” (Sahih al-Buchari, hadis nr.5214)
 • wystrzegać się przesadnej religijności. W islamie nie ma monastycyzmu, ani rygoryzmu. (Bóg chce dać wam ulgę, a nie chce dla was utrudnienia.)(Kur’an 2:185)
  „Anas bnu Malik (d) przekazał, że trzech mężczyzn przyszło do domów żon Proroka dowiedzieć się o pobożne praktyki Proroka (s). Gdy im opowiedziano, orzekli: jakże nam do niego daleko, przebaczono mu grzechy minione i przyszłe! Dlatego każdy z nich coś solennie przyrzekł zrobić. Pierwszy przyrzekł, że będzie modlił się każdą noc. Drugi przyrzekł, że będzie pościł przez całe życie i nie będzie przerywał postu. A trzeci przyrzekł, że nie zbliży się do kobiet, ani się nie ożeni. Gdy Prorok to usłyszał spytał ich: Czy to wy to przyrzekliście? Na Boga, ja jestem od was bogobojniejszy, a mimo tego poszczę i przerywam post, modlę się i śpię, żenię się z kobietami. Kto czuje niechęć do tego sposobu życia, nie jest podobny do mnie.”(Sahih al-Buchari, hadis nr.4776)
  Należy pamiętać, że nie wolno przesadzać w drugą stronę i lekceważyć przepisy religii. Prorok (s) powiedział: „... nie wypytujcie mnie o nakazy, zanim sam wam ich nie przekażę. Przed wami ludzie, domagali się przepisów i poróżnili się ze swymi prorokami. Jeśli coś wam zakażę, to unikajcie, a jeśli wam coś nakażę, to czyńcie w miarę możliwości.”(Sahih al-Buchari, hadis nr.6858)

 • widząc niedociągnięcia wielu muzułmanów w praktykowaniu islamu, pamiętać należy, że jest to efektem aktywności szatana, który gorliwie sprowadza ludzi z właściwej drogi. (Przeto; na Twoją potęgę! ja z pewnością zwiodę ich wszystkich, z wyjątkiem Twoich sług, szczerze oddanych!.)(Kur’an 38:82-83)

  (My stworzyliśmy was, potem was ukształtowaliśmy, potem powiedzieliśmy do aniołów: „Oddajcie pokłon Adamowi!” Oni oddali pokłon, z wyjątkiem Iblisa; on nie był wśród tych, którzy się pokłonili. Bóg powiedział: „Co tobie przeszkodziło, że się nie pokłoniłeś, skoro tobie nakazałem?” Powiedział: „Ja jestem lepszy od niego. Ty stworzyłeś mnie z ognia, a jego stworzyłeś z gliny.” Powiedział: „Uchodź stąd! Nie tobie należy być dumnym tutaj! Wychodź więc! Ty jesteś wśród upokorzonych.” Powiedział: „Daj mi zwłokę do Dnia, kiedy oni będą wskrzeszeni!” Powiedział: „Jesteś wśród tych, którym dano zwłokę.” Powiedział: „Za to, iż Ty mnie skazałeś na błądzenie, postanawiam czyhać na nich w zasadzce na Twojej drodze prostej. Następnie będę ich nachodził z przodu i z tyłu, z prawej i z lewej strony i Ty większości z nich nie znajdziesz wdzięcznymi.” Powiedział: „Uchodź stąd, wzgardzony, odrzucony! Tymi spośród nich, którzy pójdą za tobą, Ja z pewnością zapełnię Gehennę!.)(Kur’an 7:11-18)
  Taki stan rzeczy nie powinien wpływać na nasz stosunek do wezwania do islamu, które jest priorytetem i obowiązkiem.

 • zachowanie w zgodzie z zasadami etyki muzułmańskiej, np. przez okazywanie pomocy i uśmiech przy spotkaniu ludzi. Prorok (s) powiedział:
  „Uśmiechnięcie się do muzułmanina jest jak datek dla ciebie. Nakazywanie dobra i zakazywanie zła jest jak datek. Zaprowadzenie człowieka do miejsca, gdzie jest jego zguba, jest jak datek. Poprowadzenie słabo widzącego, jest jak datek. Oczyszczanie dróg z przeszkód, jest jak datek. Przelanie z twego kubła wody do kubła twego brata jest jak datek.”(Ibn Hibban, hadis nr.529)

  Etyka islamu zaleca czystość, bo islam jest religią czystości. (O synowie Adama! Bierzcie wasze ozdoby na każde miejsce modlitwy! Jedzcie i pijcie, ale nie trwońcie! Zaprawdę, Bóg nie kocha rozrzutników!.) (Kur’an 7:31)
  Trzymanie się zachowań etycznych jest w zasadzie pośrednią formą głoszenia islamu.

 • bycie dobrym dla krewnych, utrzymywanie z nimi więzów, choćby wyznawali inną religię, być może właściwe zachowanie wobec nich zachęci do poznania islamu, bo zrozumieją, że zachowanie zmieniło się na lepsze za sprawą islamu. Przekazała Asma (d): „Przybyła do mnie moja matka, która była politeistką. Spytałam się Proroka o fatwę: moja matka przybyła do mnie, czy mam z nią utrzymać związki? Prorok odparł, że mam zachować związki z moją matką.”(Sahih al-Buchari, hadis nr.2477)
 • prawdziwość lub fałszywość religii nie jest związana z tym, jaki jest stan faktyczny jej wyznawców. Jeśli muzułmanie są słabi, to być może za sprawą oddalenia się ich od religii. Umar (d) powiedział: „Zostaliśmy wzmocnieni przez islam. Jeśli będziemy szukać potęgi poza nim, Bóg nas poniży...”
 • koniec świata zbliża się wraz z upływem lat naszego życia. Prorok (s) powiedział: „Zostałem posłany w czasie, kiedy między mną a nadejściem Godziny zostało tylko tyle. I pokazał połączone palce wskazujący i środkowy.” (Sahih al-Buchari, hadis nr.4995)

  Liczebność wyznawców nie świadczy o tym, że są na właściwej ścieżce. Wysłannik (s) powiedział: „Islam był obcy i będą takie czasy, kiedy także stanie się obcym, tak jak był u swoich początków,(Sahih Muslim, hadis nr.145)

  Und auch wenn so viele Anhänger da sind, bestätigt es nicht die Richtigkeit der Methodik. Allah (y) sagt: „Kim są obcy? – Spytano proroka. – To jednostki pośród złych, większość nie jest im posłuszna."(Ahmad, hadis nr.7072)

  Prorok (s) opisał także stan wiernych u końca świata, jak im będzie ciężko: „Właśnie, że macie nakazywać sobie dobro i zakazywać sobie zła, nawet gdybyś widział ulegających skąpstwu, własnym pożądaniom, doczesności i tych, którzy tkwią w podziwie nad własnymi opiniami. Bądź wtedy wytrwały i nie zwracaj uwagi na sprawy ludzi. Czekają was dni, w których cierpliwość będzie jak trzymanie w dłoni żarzącego się węgielka. Ten, kto w tym czasie będzie pobożny, otrzyma nagrodę jak 50 ludzi, którzy czyniliby to, co on czyni.” (Ibn Hibban, hadis nr.385)

  Prorok Muhammada (s) poinformował nas, że pod koniec świata religia islam zniknie z Ziemi. Nie zostanie na całej kuli ziemskiej ani jeden muzułmanin, który powie: „O Allahu” a za to pozostaną na niej sami źli ludzie, którzy będą świadkami Godziny końca świata. Prorok (s) rzekł: „... i oto Bóg pośle wiatr pachnący, który pochwyci ich pod pachy i zabierze ducha każdego wiernego i muzułmanina. Pozostaną najgorsi ludzie, którzy będą się zachowywać jak osły i to ich zastanie Dzień Zmartwychwstania.”(Sahih Muslim, hadis nr.2937)

 • przynależność do islamu nie powinna przysłaniać tego, że należy pamiętać o ciągłych prośbach do Allaha (y) o wytrwaniu w wierze, aby czyny i słowa były szczere, a czas upływał na kulcie Boga. Należy dokonywać rozrachunku sumienia, aby wiedzieć, co czyni się źle, a co dobrze.