Obowiązek postu w Ramadanie

Post przez jeden miesiąc w roku jest obowiązkiem. Dotyczy on osób dorosłych i zdrowych psychicznie. W poście chodzi o powstrzymanie się od tego, co czyni post nieważnym: od jedzenia, picia i współżycia seksualnego. Post trwa od jutrzenki do zachodu słońca. Post jest czynem, który poprzedza intencja. Allah mówi: (O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami - być może, wy będziecie bogobojni.)(Kur’an 2:183)

W poście nie chodzi wyłącznie o powstrzymanie się od rzeczy materialnych, lecz także o powstrzymanie się od spraw niematerialnych: kłamstwa, obgadywania, plotek, oszustw, podstępstw, pustej gadaniny, itp. Poza Ramadanem takie zachowania są zakazane, i tak też winno być podczas Ramadanu, a nawet zakaz w tym czasie jest silniejszy. Prorok (s) powiedział: „Kto nie porzuci słownego i czynnego kłamstwa, to na nic Bogu z tego, że człowiek nie je i nie pije.” (Sahih al- Buchari, hadis nr.1804)

Cele postu

  • kształtowanie duszy do unikania pożądań, a nawet myśli o nich.
  • odciąganie duszy od złego słowa i złego czynu. Prorok (s) powiedział:„W dniu postu nie możecie przeklinać, ani podnosić głosu. Jeśli ktoś was podczas postu przeklina, albo napastuje, to mówcie: Poszczę.”(Sahih al- Buchari, hadis nr. 1805)


odczucie potrzeb ludzi biednych, co owocuje charytatywnością i opieką nad potrzebującymi.
Post nie obowiązuje następujące osoby: kobiet w okresie krwawienia miesiączkowego, w okresie połogu, aż do ustania krwawienia. Od ustania krwawienia, obowiązuje kobietę kąpiel rytualna i odrobienie dni, w których nie pościła. Także chory lub podróżny, może przerwać post, a później odrobić te dni, w których nie pościł.