Bracie i siostro!

Kulty w islamie są obowiązkiem każdego muzułmanina i muzułmanki – dotyczą osób cechujących się pełnoletnością i o zdrowym rozumie. Wykonywanie kultów jest powodem dostąpienia raju, po okazaniu przez Allaha (Subhaanahu wa ta´ala) miłosierdzia. Pewien beduin przyszedł do Proroka (s) z zapytaniem: „Proroku powiedz, jakie modlitwy przepisał Bóg? Powiedział: Pięć modlitw dziennie, a reszta to nadobowiązkowe. Spytał: Jakie posty mi przepisał? Odparł: Post w miesiącu Ramadan, inne są nadobowiązkowe. Pytał: Jakie jałmużny mi przepisał? Prorok opowiedział mu o głównych kultach islamu (sza’air al-islam). Po wysłuchaniu tego zadeklarował: Na Tego, który zaszczycił cię proroctwem, nie wykonam nic, co nadobowiązkowe, ani nie zaniedbam niczego, co obowiązkowe. Prorok, gdy usłyszał te słowa powiedział: „Jeśli mówił prawdę, będzie szczęśliwy”, albo miał powiedzieć: „Wejdzie do raju, jeśli powiedział prawdę.” (Sahih al-Buchari, hadis nr.1792)

Skutki duchowe i społeczne urzeczywistnienia kultu dla Allaha

  • osiągnięcie szczęścia przez wiernych w życiu doczesnym i wiecznym; (Zaś szczęśliwy będzie ten, kto się oczyści i będzie wspominał imię swego Pana, i modlił się. (Kur’an 87:14-15)
  • wzmocnienie sił cielesnych i duchowych, co jest wynikiem zbliżenia do Stwórcy i wzywania Go:(Zaprawdę, Bóg jest z tymi, którzy są bogobojni, z tymi, którzy czynią dobro!.) (Kur’an 16:128)
  • pomoc Boża i obdarzenie siłą wiernych przez Allah (y) : (Bóg pomoże z pewnością tym, którzy Jemu pomagają. Zaprawdę, Bóg jest Mocny, Potężny! i tym, którzy - jeśli umocnimy ich na ziemi - odprawiają modlitwę, dają jałmużnę, nakazują to, co jest dobre, a zakazują tego, co jest naganne. Do Boga należy ostateczny wynik wszystkich spraw!.)(Kur’an 22:40-41)
  • osiągnięcie więzi braterskiej, współpracy i bezpieczeństwa społecznego pośród członków społeczeństwa muzułmańskiego: (A wierzący mężczyźni i wierzące kobiety są dla siebie nawzajem przyjaciółmi. Oni nakazują sobie to, co uznane, a zakazują sobie tego, co naganne. Oni odprawiają modlitwę i dają jałmużnę, są posłuszni Bogu i Jego Posłańcowi. Tym Bóg okaże miłosierdzie. Zaprawdę, Bóg jest potężny, mądry!.)(Kur’an 9:71)
  • osiągnięcie stopnia przewodnictwa Allaha (y) : (O wy, którzy wierzycie! Jeśli będziecie się obawiać Boga, to On da wam zdolność rozróżnienia i odpuści wam wasze złe czyny, i przebaczy wam. Bóg jest władcą łaski ogromnej.(Kur’an8:29)
  • obfitość łask i zdjęcie trosk z wiernych odprawiających kulty: (A temu, kto się boi Boga, On przygotuje jakieś wyjście; i da mu zaopatrzenie stąd, skąd on się nawet nie spodziewa.) (Kur’an 65:2-3)
  • pomnażanie dobrych zasług i zmazanie złych uczynków: (I temu, kto wierzy w Boga i pełni dobre uczynki - On odpuści jego złe czyny i wprowadzi go do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki. Tacy pozostaną tam, nieśmiertelni, na zawsze. To jest osiągnięcie ogromne!.) (Kur’an 64:9)