Islam zakazuje

  • spożywać alkoholu i innych używek mających podobne działanie na umysł, jak alkohol: (O wy, którzy wierzycie! Wino, majsir, bałwany i strzały wróżbiarskie - to obrzydliwość wynikająca z dzieła szatana. Unikajcie więc tego! Być może, będziecie szczęśliwi! Szatan chce tylko rzucić między was nieprzyjaźń i zawiść przez wino i majsir i odwrócić was od wspominania Boga i od modlitwy. Czyż wy nie zaprzestaniecie!.)(Kur’an 5:90-91)
  • spożywanie mięsa z padliny i wieprzowiny oraz innych rodzajów pokarmów wymienionych w Kur’anie: (Zakazane wam jest: padlina, krew i mięso świni; to, co zostało poświęcone na ofiarę w imię czegoś innego niż Boga; zwierzę zaduszone, zabite od uderzenia, zabite na skutek upadku, zabite na skutek pobodzenia i to, które pożerał dziki zwierz - chyba, że zdołaliście je zabić według rytuału - i to, co zostało ofiarowane na kamieniach. I nie wolno wam się dzielić, wróżąc za pomocą strzał, bo to jest bezbożnością.) (Kur’an 5:3)
  • spożywanie zwierząt, które nie zostały ubite w sposób rytualny. (Nie jedzcie tego, nad czym nie wymieniono imienia Boga! Na pewno byłoby to bezbożnością!.)(Kur’an 6:121)
  • spożywanie zwierząt mających kły (lwy, tygrysy, wilki, itp.) lub ptaków mających szpony (jastrząb, itp.)
  • mięso, które nie pochodzi od żydów i od chrześcijan, jest traktowane jak padlina, a więc nie można go spożywać.
  • rzeczy, które są w sposób oczywisty szkodliwe dla organizmu. (Nie popełniajcie samobójstwa, Bóg jest wobec was miłosierny!.)(Kur’an 4:29)
  • ubieranie się w jedwabne ubrania i noszenie złota. Ten zakaz dotyczy mężczyzn. Prorok (s) powiedział: „Jedwab mogą nosić kobiety muzułmańskie, a nie mogą go nosić mężczyźni.” (Ahmad, hadis nr.19662)