Przekonań o muzułmańskich

Co można zyskać wierząc w Allaha?

  • dzięki urzeczywistnieniu słów: ‘la ilaha illa Allah’, człowiek przestaje być sługą ludzi, a staje się sługą Stwórcy wszystkich stworzeń. Człowiek staje się niezależny od innych, bo nie ofiarowuje im kultu, nie boi się ich, nie pragnie od nich niczego...: (Powiedz: ”Czy zastanowiliście się? Jeśli Bóg chce dla mnie jakiejś szkody, to czy ci, których wzywacie poza Nim, potrafią oddalić tę szkodę? Albo, jeśli On zechce mnie obdarzyć miłosierdziem, to czy oni potrafią powstrzymać Jego miłosierdzie?” Powiedz: ”Wystarczy mi Bóg! Jemu ufają wszyscy ufający!.)(Kur’an 39:38)
  • spokój serca i ciała: (Ci, którzy uwierzyli i których serca się uspokajają przez wspominanie Boga - o tak! Przez wspominanie Boga uspokajają się ich serca!.) (Kur’an 13:28)
  • bezpieczeństwo duchowe. Istnieje sfera, do której człowiek może się uciec i wzywać Allaha (y), jeśli spotkają go w życiu ciężkie chwile: (A kiedy dotknie was na morzu nieszczęście, daleko od was są ci, których wzywacie, poza Nim. Lecz kiedy On wyratuje was, wyprowadzając na ląd, wy się odwracacie. Zaprawdę, człowiek jest niewdzięczny!.) (Kur’an 17:67)
  • szczęście duchowe, które czeka na wierzącego w Allaha (y). Cel, do którego zmierza człowiek wierzący, można doświadczyć dopiero po śmierci (raj). Taki człowiek nieustannie zabiega o osiągnięcie zamierzonego celu, a to za sprawą szczerego kultu ofiarowanego Allahowi (y): (Powiedz: „Zaprawdę, moja modlitwa moje praktyki religijne, moje życie i moja śmierć - należą do Boga, Pana światów!.) (Kur’an 6;162)
  • przewodnictwo i ułatwienie dla wiernych od Allaha (y): (Bóg pokieruje sercem każdego, kto w Niego wierzy. Bóg o każdej rzeczy jest wszechwiedzący!.)(Kur’an 64;11)
  • umiłowanie dla krzewienia dobra wśród ludzi: (A kto uczynił dobro na wagę drobiny, ten je zobaczy.)(Kur’an 99;7)

    Prorok (s) powiedział: „Kto pokazuje dobro, jest jak ten, kto to dobro czyni.” (Sunen at-Tirmizi, hadis nr.2670)
    Każdy, kto uwierzył w Allaha (y), musi uwierzyć w to, co On objawił, a objawienie mówi o następujących rzeczach: